Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, 2014.
Proceedings of Faculty of Economics Brcko, 2014.

Objavljen u novenbru 2014. godine.
Published in November 2014

ISBN 987-99938-95-18-3
COBISS.RS-ID 4697112


САДРЖАЈ
TABLE OF CONTENTS


MJESTO I ULOGA STATISTIČKIH METODA U NAUČNIM ISTRAŽIVANJIMA
PLACE AND ROLE OF STATISTICAL METHODS IN SCIENTIFIC RESEARCH

Stevan R. Stević


POREZNI NADZOR KAO PRETPOSTAVKA REALNOSTI I OBJEKTIVNOSTI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TAX SUPERVISION AS A REQUIREMENT FOR REALITY AND OBJECTIVITY OF FINANCIAL STATEMENTS

Hamid Alibašić, Amir Osmančević


KLJUČNI FAKTORI USPEHA IMPLEMENTACIJE POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA
KEY SUCCESS FACTORS FOR IMPLEMENTATION OF BUSINESS INFORMATION SYSTEM

Rade Stankić


UPRAVLJANJE ZNANJEM U SISTEMIMA POSLOVNE INTELIGENCIJE
KNOWLEDGE MANAGEMENT IN BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEMS

Ljubomir Trifunović, Lazar Radovanović, Slavko Matanović


PRIMJENA UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U USLUŽNOM, JAVNOM I NEPROFITNOM SEKTORU
UTILIZATION FOR DECISION SUPPORT IN SERVICE, PUBLIC SECTOR AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Teodor M. Petrović, Lazar Radovanović


VELIČINA JAVNIH RASHODA U BUDŽETIMA FEDERACIJE BIH I NJIHOVO MOGUĆE SMANJENJE
SIZE PUBLIC EXPENDITURES IN THE BUDGET OF THE FEDERAL BIH AND THEIR POSSIBLE REDUCTION

Slavko Vukić


MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA PODRUČJU GRADA DOBOJA
POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE CITY OF DOBOJ

Predrag Đurić, Boris Novarlić


ЈАВНИ ДУГ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
PUBLIC DEBT IN BОSNIA AND HERZEGOVINA

Dragica Janković


ELEKTRONSKO UČENJE KAO JEDAN OD KRITIČNIH FAKTORA ZA USPJEŠNU IMPLEMENTACIJU ERP SISTEMA
E-LEARNING AS A CRITICAL FACTOR FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEMS

Miodrag Peranović, Ivana Ćirić, Nenad Mirkov


REALIZACIJA STRATEGIJA PREDUZEĆA
REALISATION OF COMPANY STATEGIES

Dejan Tešić


OBAVEZNE REZERVE CBBIH I KREDITNI POTENCIJAL BANAKA
CBBIH RESERVE AND BANKS CREDIT POTENTIAL

Ognjen Zupur, Ljubica Tomić


RAČUNOVODSTVENE POLITIKE KAO FAKTOR KVALITETA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
ACCOUNTING POLICIES AS A FACTOR IN THE QUALITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Eldina Ibrišević


MODELI ELEKTRONSKIH TRŽIŠTA
ELECTRONIC MARKETPLACE MODELS

Irena Pajić


UTICAJ MEĐUNARODNOG POSLOVNOG OKRUŽENJA NA STRATEGIJE I UČINAK PREDUZEĆA
THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL BUSINESS ENVIRONMENT ON THE STRATEGIES AND PERFORMANCE OF COMPANIES

Danka Vujić


UTICAJ LATENTNIH REZERVI I SKRIVENIH GUBITAKA NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE PREDUZEĆA
INFLUENCE OF LATENT RESERVES AND HIDDEN LOSSES IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY

Adisa Žižić


STEČAJNI BILANS KAO ELEMENT DONOŠENJA POSLOVNIH ODLUKA
BANKRUPTCY AS AN ELEMENT OF BALANCE BUSINES DECISIONS

Jasmin Delagić


СВЈЕТСКА ИСКУСТВА У РЕФОРМИ ПЕНЗИЈСКИХ СИСТЕМА
INTERNATIONAL EXPERIENCES IN PENSION SYSTEM REFORM

Сњежана Зарић


VRIJEDNOST BRENDA I STRATEŠKA PREDNOST U POSLOVANJU
BRAND VALUE AND STRATEGIC ADVANTAGES IN BUSINESS

Emina Delić


SPONZORSTVO KAO OBLIK PRIVREDNE PROPAGANDE
SPONSORSHIP AS A FORM OF ADVERTISING

Snežana Rikić


MAŠINSKO UČENJE I REZONOVANJE NA SLUČAJEVIMA
MACHINE LEARNING AND CASE-BASED REASONING

Slađana Stević


KOMUNIKACIJA U PROCESU STRATEGIJSKOG ODLUČIVANJA
COMMUICATION IN THE PROCESS OF STRATEGIC DECISION MAKING

Eldina Salkanović


KLASTERI KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI TURIZMA BOSNE I HERCEGOVINE
CLUSTERS AS COMPETITIVENESS FACTOR OF TOURISM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Jelica Topavčević


SPECIFIČNOSTI I ZNAČAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
SPECIFICITY AND SIGNIFICANCE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Sabrina Hadžić


KONTNI OKVIR KAO ELEMENT ORGANIZACIJE RAĈUNOVODSTVA U PREDUZEĆIMA U BIH I BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BIH
CHART OF ACCOUNTS AS AN ELEMENT OF THE ACCOUNTING IN THE COMPANY OF BIH AND BRCKO DISTRICT BIH BUDGET

Dejana Kerović


ELEKTRONSKO POSLOVANJE U BANKAMA BOSNE I HERCEGOVINE
BANKING BUSINESS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA'S BANKS

Biljana Jevtić


DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA
SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE COMPANY

Dragana Šalipur

 

zbornik.efb@gmail.com