Proces recenzije

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko je recenzirani akademski časopis. Svi članci obavezno podliježu procesu dvostruke anonimne recenzije koji obavljaju recenzenti iz relevantnih naučnih oblasti ekonomije i poslovanja. Nakon prijema rukopisa, vodeći računa o njegovoj temi, predmetu i oblasti istraživanja, Redakcioni odbor imenuje najmanje dva recenzenta. I autor(i) i recenzenti ostaju anonimni tokom cijelog procesa. Takođe, recenzenti jednoga rada su nepoznati jedni drugima.
Uobičajena je praksa da su potrebne najmanje dvije mjerodavne recenzije prije nego što Redakcioni odbor odluči prihvatiti, odbiti ili tražiti revidiranje i ponovno dostavljanje rada na recenziju.
Bilo koji izabrani recenzent koji smatra da je nekvalifikovan da obavi recenziju ili zna da recenzija u razumnom roku neće biti moguća, treba da o tome bez odlaganja obavijesti Redakcioni odbor.
Svaki recenzent dobija anonimni, kodirani rukopis i obrazac za recenziju direktno od Redakcionog odbora. U obrascu za recenziju recenzent ocjenjuje rad i predlaže kategoriju (vrstu) rada. Radovi se kategorizuju kao originalni naučni članci, pregledni članci, prethodna saopštenja, izlaganja sa naučnog skupa i stručni članci. Detaljna uputstva i obrasce za recenzije daju se recenzentima u direktnoj komunikaciji s Redakcionim odborom.
Autor rukopisa će biti obaviješten o mogućnosti publikovanja rukopisa čim se završi proces recenzije.

© Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko, 2017. Sva prava su zadržana. Nijedan dio ove publikacije ne može se reprodukovati ni smjestiti u sistem za pretraživanje ili transmitovanje u bilo kojem obliku, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole izdavača. | ZBORNIK RADOVA