Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko - broj 9

KATALOGIZACIJA
ISSN 2490-2373 (Online)
UDK 33

ŠESTA DECENIJA VISOKOG OBRAZOVANJA U BRČKOM


САДРЖАЈ


СТАТИСТИЧКO ИСТРАЖИВАЊЕ РАЗЛИКА У СТРУКТУРИ И ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНАТА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ БРЧКО
Мр Василијана Мирковић, др Стеван Р. Стевић


TRENDOVI U INDUSTRIJI SOFTVERA
Dr Rade Stankić


ВИШЕКРИТЕРИЈАЛНИ ПРИСТУП ИЗБОРУ ПОСЛОВНИХ СТРАТЕГИЈА ПРЕДУЗЕЋА – КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА
Мср Владимир Марковић, др Стеван Р. Стевић


ZNAČAJ DEPOZITA KAO GLAVNOG IZVORA SREDSTAVA ZA LIKVIDNOST BANKE
Dr Rajko Radović, Nina Zorić, dipl. oec.


MOGUĆNOSTI MJERENJA AUTPUTA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
Dr Teodor M. Petrović,  Dr Lazar K. Radovanović


DIFERENCIJALNE KARAKTERISTIKE NEPROFITNOG SEKTORA I STANJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Dr Teodor M. Petrović, Slađana R. Stević, dipl. oec.


ЕКСТРАФИСКАЛНИ ЦИЉЕВИ И  УНУТРАШЊА МИГРАЦИЈА СТАНОВНИШТВА
Др Александар Стојановић


UTICAJ POREZA NA STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Ivana Damjanović


UTICAJ KONTINUIRANOG DEFICITA NA EKONOMSKI RAST BOSNE I HERCEGOVINE
Dr Hamid Alibašić, dr Hasan Mahmutović


STRATEGIJE KORPORATIVANE SOCIJALNE ODGOVORNOSTI
Dr Momčilo Poljić


MERENJE I UPRAVLJANJE TRANSAKCIONOM IZLOŽENOŠĆU MULTINACIONALNE KOMPANIJE DEVIZNOM RIZIKU
Dr Nermina Pobrić


NEMATERIJALNO MOTIVISANJE ZAPOSLENIH
Dr Cviko Lj. Jekić


PRORAČUNSKI SUSTAV EUROPSKE UNIJE: POLITIKA RAZVOJA I PERSPEKTIVE FINANCIRANJA
Dr Slavko Vukić


UTICAJ EKONOMSKE KRIZE NA MALO PREDUZETNIŠTVO
Dr Idriz Ćosić, mr Irmela Ćosić


PRINCIPI I METODOLOGIJA EFIKASNE ORGANIZACIJE SKLADIŠNOG PROSTORA
Msr Dejan Tešić, Msr Neda Košutić


TRŽIŠTE KARTIČNIH PROIZVODA U BOSNI I HERCEGOVINI
Mr Emina Čačković


УТИЦАЈ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА  НА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПРОМЈЕНЕ
Јованка Радовановић


KREDIBILITET MONETARNE POLITIKE
Miladin Milošević


FER VRIJEDNOST U BANKARSKOM SEKTORU
Mirsada Hasanović, dipl. oec.

 

zbornik.efb@gmail.com